Project Category: <span>Miofunkcionalni aparati</span>

Home / Miofunkcionalni aparati
Miofunkcionalni aparati
Project

Miofunkcionalni aparati

Razvoj lica , vilica  i zuba su usko povezani sa funkcijama disanja, gutanja i govora.

Deca najviše rastu od druge do pete godine. U tom periodiu se formira 70 % dentofacijalnog sistema vašeg deteta. Stoga je potrebno da u što ranijem periodu, deci obezbedimo pravilan razvoj ovih fukcija, u čemu najbbitniju ulogu imaju miofunkcionalni aparati.